Egy szív a gyermekekért AlapítványEgy szív a gyermekekért Alapítvány

RÓLUNK – ALAPÍTÓ OKIRATEgy Szív a Gyermekekért Alapítvány

PREAMBULUM
A Skála-Coop Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1053 Budapest, Szép u. 2.), mint Alapító 1991. májusában nyílt alapítványt (továbbiakban: Alapítvány) hozott létre a Magyar Köztársaság területén élő magyar gyermekek külföldi és belföldi gyógykezelésének támogatására, mely alapítványt a Fővárosi Bíróság 2060 szám alatt nyilvántartásba vett. Az Alapítványt – az Alapító kérésére – az 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetté nyilvánította a Bíróság. Az Alapítvány megfelel a 2011. évi CLXXV törvény (továbbiakban: Tv.) szerinti közhasznúsági kritériumoknak. (A jelen egységes szerkezetű dokumentumban a vastagon szedett rendelkezések a 2014. február 3-án módosított részek.)

l. Az Alapítvány neve
“EGY SZÍV A GYERMEKEKÉRT” Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye
1085 Budapest, Stáhly u. 13.

3. Az Alapító
A Skála-Coop Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.) megszűnésére tekintettel az alapítói jogosultságok a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot illetik meg.

4. Az Alapítvány célja és tevékenysége
Az Alapítvány célja a Magyar Köztársaság területén élő, magyar állampolgárságú gyermekek és 21 év alatti fiatal felnőtt korúak külföldön illetve kivételes esetben belföldön történő gyógykezelésének pénzügyi támogatása olyan speciális esetekben, amikor a betegség gyógykezelése hazai betegellátási intézetekben vagy külföldi szakember meghívásos közreműködésével nem biztosítható illetve a hazai gyógykezelés költsége nem biztosított.

A külföldön történő gyógykezelés (műtét, rehabilitáció, gyógyszeres kezelés, gyógyászati segédeszköz alkalmazása) indokoltságát a szakmailag illetékes országos intézetekben működő szakmai bizottságok közreműködésével a Kuratórium állapítja meg. A hazai gyógykezelés költségét szintén az illetékes szakmai intézet határozza meg. Az Alapítvány – a befolyó összegek felhasználásával – döntően olyan gyerekeken és 21 év alatti fiatal felnőttkorúakon kíván segíteni, akiknek élete csak a fentiekben leírt módon menthető meg, illetve olyan speciális megoldást feltételez, melyre a hazai körülmények között nincs megfelelő lehetőség vagy – az anyagiak miatt – arra csak igen elhúzódó időt követően van lehetőség.

Az alapítvány célja továbbá, hogy hozzájáruljon az orvos szakmai bizottságok által javasolt szakemberek, elsősorban a belföldi kezelőorvosok részére – szakmai fejlődésüket és a hazai műtéti lehetőségek színvonalának emelését elősegítő és a külföldi fogadó egészségügyi intézetek felajánlásával – biztosított továbbképzések és külföldi szakmai tapasztalatszerző utak költségeihez.

1 4 5 6 7


ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.
KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRA

KÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution