Egy szív a gyermekekért AlapítványEgy szív a gyermekekért AlapítványEgy szív a gyermekekért Alapítvány

ARCHÍVUM – KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

1. „Egy Szív a Gyermekekért”” Alapítvány bemutatása

Az alapítvány neve: „Egy Szív a Gyermekekért” Alapítvány

Székhelye: 1085 Budapest, Stáhly utca 13.

Adószáma: 19700904-1-42

Nyilvántartási száma: 2060

Nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.66197/1991/2,

Nyilvántartásba vétel dátuma: 1991.09.13.

Közhasznú fokozatú szervezetté átsorolás száma: 11.Pk 66197/91/12,

Közhasznú fokozatú szervezetté átsorolás dátuma: 1999.04.12.

Alapító: A Skála Coop Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság megszűnésére tekintettel az alapítói jogosultságok a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot illetik meg.

Kuratórium elnöke: dr. Kelenhegyi Judit

Tevékenységi kör: magyar állampolgárságú gyermekek külföldi gyógykezelésének pénzügyi támogatása, gyermekkórházak részére pályázat alapján orvosi műszerek biztosítása természetbeni juttatásként, valamint fiatal orvosok külföldi szakmai továbbképzésének elősegítése. Az Alapítvány nyitott, hozzá bármikor és bárki pénzbeli hozzájárulást tehet.

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Alapítvány a kettős könyvvezetést alkalmazza. Az Alapítvány a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készíti a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően. A beszámoló a mérleget, az eredmény kimutatást, valamint a kiegészítő mellékletet tartalmazza. Az Alapítványnak a tárgyévben befektetett eszköze nem volt, tárgyi eszközökkel, készletekkel nem rendelkezett.

Az Alapítvány vagyonát kizárólag adományokkal, támogatásokkal gyarapította.

3.   KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Alapítvány 2011.-ben központi költségvetési támogatást nem kapott.

Az Alapítvány 2011.-ben helyi önkormányzati támogatást nem kapott.

Az Alapítvány 2011.-ben 1.017 eFt támogatást kapott az SZJA 1%-os felajánlásokból.

4.    VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Adatok ezer Ft-ban

Saját tőke

2010.

2011

Jegyzett tőke

5.000

5.000

Tőkeváltozás

22.868

26.409

Közhasznú tevékenység eredménye

3.541

-576

Az induló tőke az Alapítvány alapításakor a tagok által befizetett vagyon.

A tőkeváltozás az előző évek eredményeinek összege.

2011.-ben a közhasznú tevékenység eredménye: -576 eFt veszteség.

A veszteség abból adódik, hogy a 2010. évben megítélt kórházaknak nyújtandó támogatások teljesítése áthúzódott a 2011. évre.

5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Az Alapítvány vezetése részére (Kuratórium) munkabér, tiszteletdíj és egyéb járandóság nem került elszámolásra. A tisztségviselők feladatukat társadalmi munkában látják el.

6. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Az Alapítvány kizárólagosan közhasznú tevékenységet végzett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az Alapítványi bevételek alakulása:

 Adatok ezer Ft-ban

Bevételek

2010.

2011.

Gömbürítés bevétele

7.251

5.952

NAV 1%

749

1.017

Visszatérítések elszámolásból

365

63

Magánszemélyek befizetései

1

     73

Társas Vállalkozás befizetései

1.579

1.517

Összesen

9.945

8.622

2011.évben a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából származó bevétel növekedett, viszont a gömbürítésből származó bevétel jelentősen csökkent, ennek eredményeként az alapítványi bevétel összességében kevesebb lett, mint az előző évben.

Az Alapítvány pénzügyi bevételeinek alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek eredménye

2010.

2011.

Pénzügyi műveletek bevétele

1.360

1.857

Pénzügyi műveletek ráfordítása

0

0

Összesen

1.360

1.857

Az Alapítvány pénzügyi műveletek eredményét a lekötött betétek után járó kamat alkotja.

Az Alapítvány által nyújtott támogatások alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Adott támogatások

2010.

2011.

Gyermekek külföldi gyógykezelésére adott támogatás

3.509

3.578

Kórházaknak adott természetbeni juttatások

2.363

5.960

Összesen

5.872

9.538

 A gyermekek gyógykezelésére nyújtott támogatás a tavalyival közel azonos összegben történt. A kórházaknak természetben nyújtott támogatás jelentős összegnövekedését az okozza, hogy a 2009. évben megítélt támogatások egy részének teljesítése áthúzódott a 2010. évre. A 2010. évben az alapítvány pályázatot nem írt ki, újabb kiírás csak 2011.-ben történt.

Az Alapítvány működésével kapcsolatos költségek alakulása.

Adatok ezer Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások

2010.

2011.

Anyagköltség

502

247

Igénybe vett szolgáltatások

1.368

1.236

Egyéb szolgáltatások

22

34

Összesen

1.892

1.517

Az anyagköltség az új adománygyűjtő gömböket, valamint az egyéb vásárolt anyagokat (irodaszer, tisztítószer) tartalmazza.

Az igénybe vett szolgáltatások között a könyvelési díjak, az adománygyűjtő gömbök javítása, valamint a pénzszállítás, pénzfeldolgozás díjai szerepelnek.

Az egyéb szolgáltatások között az illetékek, illetve a bankköltségek találhatóak.

7. Egyéb kiegészítő információk

Könyvviteli szolgáltatást végző cég:

Kontírland Könyvelő Iroda Kft.

1085 Budapest, Stáhly utca 13.

A beszámoló aláírására jogosul személyek:

Dr. Kelenhegyi Judit

Balogh Ákos

Dr. Élő Gábor

Imréné Szász Katalin

Puer Gézáné

A beszámolót összeállította:

Lajosné Princ Ildikó

Pénzügyminisztériumi nyilvántartási szám: 180814

Cím: 2765 Farmos, Nyárvesztői út 4/d.

Budapest, 2012. május 10.


ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.
KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRA

KÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution