RÓLUNK – ALAPÍTÓ OKIRAT2Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány

Az Alapítvány célja a fentieken túlmenően, hogy szabad pénzeszközeinek felhasználásával gyermekkórházak, klinikák új orvosi műszerekkel történő ellátásához járuljon hozzá oly módon, hogy az igényelt műszert saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza az intézménynek.

Az Alapítvány célja továbbá, hogy az Alapítvány részére juttatott adományokat ellenérték nélkül tovább adja kórházak, egészségügyi intézmények, szociális szervezetek, gyermekintézmények tulajdonába a körülmények javítása, az intézményi feladatok ellátásának segítése céljából.

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az Alapítvány közhasznú tevékenységét az egészségügyi ellátáshoz, gyógyító, betegségmegelőző és rehabilitációs szolgáltatásokhoz, mint közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi. E közfeladatok teljesítését az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény írja elő.

5. Az Alapítvány induló vagyona
Az Alapítvány 1991-ben történt alapítása során az 5.000.000,- Ft azaz Ötmillió forint induló vagyon rendelkezésre bocsátása megtörtént.

6. Az Alapítványi vagyon felhasználásának módja
6.1 . Az Alapítvány céljaira mind az alapítványi tőke, mind annak kamatai és hozadékai felhasználhatók. Az alapítványi célra azonban legfeljebb a fent említett alapítványi vagyon 75%-a vehető igénybe, míg a fennmaradó részt az Alapítvány működésének biztosítására kell fordítani.

6.2. Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium rendelkezik.

6.3. Az Alapítvány támogatásának igénybe vétele
a.) Az Alapítvány szolgáltatásait, anyagi támogatását a céljával összefüggésben a külföldi (kivételes esetben belföldi) gyógykezelésre, gyógyításra szoruló, a Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgárságú gyermekek és 21 év alatti fiatal felnőtt korúak, valamint gyermekkórházak és klinikák vehetik igénybe.

b.) A külföldön történő (kivételes esetben a hazai) gyógykezelés indokoltságát, valamint az új orvosi műszerek gyermekkórházak és klinikák részére történő adományozásának indokoltságát a szakmailag illetékes országos intézetekben működő szakmai bizottságok közreműködésével – a rászorultság mértékét szem előtt tartva és az eset összes körülményét mérlegelve – a Kuratórium állapítja meg. A külföldi gyógykezelés támogatásához az illetékes külföldi szakmai intézet fogadó nyilatkozata is szükséges.

c.) Az Alapítvány támogatását illetve szolgáltatásait nem vehetik igénybe a következők:
ca.) az Alapítvány képviseletére és bankszámlája feletti rendelkezésre jogosult személy(ek)
cb.) az Alapítványt támogatók
cc.) valamint e személyeknek a Ptk. szerinti hozzátartozója.

14 5 6 7

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution