RÓLUNK – TÁMOGATÁSI FELTÉTELEKEgy Szív a Gyermekekért Alapítvány

Tájékoztató az alapítványtól igényelhető támogatásokhoz szükséges iratokról

Az alapítvány csak akkor tud az igényelt támogatás odaítéléséről dönteni, ha a mellékletben megküldött adatlap kitöltésre került, valamint mindkét szülő részéről egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolást kapunk. Az alábbiakban felsorolt iratokat (eredetiben/vagy másolatban) kell magkapnunk:

1. A támogatás odaítéléséhez kérvényben meg kell határozni, hogy a gyermek nevében mely költségekhez kérik a támogatást, közölve azt is, hogy milyen más támogatást vesznek, vagy vettek már igénybe (alapítványi, önkormányzati, egyéb más személy vagy szervezet által adott hozzájárulás) a gyógykezeléshez.

2. Az illetékes szakorvosi intézet igazolása a külföldi gyógykezelés indokoltságáról és a szükséges kísérők számáról, valamint Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilatkozata a pénztár által vállalt költségekről.

3. Fogadó külföldi kórház/gyógyintézet nyilatkozata a gyógykezelés várható időpontjáról, költségeiről és esetleges bónuszokról.

4. Érvényes TAJ kártya, támogatást csak magyar állampolgár veheti igénybe.

5. Különleges támogatási kérelmek jogosságát igazoló iratok.

6. Gépkocsival történő utazás esetén a gépkocsi iratainak másolatban való leadása, valamint az érvényes biztosítás igazolása. Optimális útvonalterv meghatározása.

7. Szállásköltség esetén előzetes árajánlat bemutatása és szükség esetén a foglalás igazolása.

8. A gondviselő nevére szóló igazolás érvényes bankszámla meglétéről.

9. Amennyiben a Kuratórium úgy ítéli meg az illetékes önkormányzat szociális osztályának felelősség-vállalási nyilatkozata, mely biztosítékot ad a támogatás cél szerinti felhasználására, és az átadott összeggel történő elszámolásra.

10. Ha a gyermeket nem a gondviselő kíséri akkor a kísérő hivatalos meghatalmazása a gyermek felügyeletére és a gyógykezelés ideje alatti ellátására az illetékes jegyző ellenjegyzése mellett.

11. Az odaítélt támogatási összeg ismeretében a  nyilatkozat kitöltése, a megállapodás megkötésekor annak átadása, igazolva az aláírások hitelességét.

 

 

 

 

1 2

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution