Egy szív a gyermekekért Alapítvány

ARCHÍVUM – 2013 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEgy Szív a Gyermekekért Alapítvány

1. „Egy Szív a Gyermekekért” Alapítvány bemutatása

Az alapítvány neve: „Egy Szív a Gyermekekért” Alapítvány

Székhelye: 1085 Budapest, Stáhly utca 13.

Adószáma: 19700904-1-42

Nyilvántartási száma: 2060

Nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.66197/1991/2,

Nyilvántartásba vétel dátuma: 1991.09.13.

Közhasznú fokozatú szervezetté átsorolás száma: 11.Pk 66197/91/12,

Közhasznú fokozatú szervezetté átsorolás dátuma: 1999.04.12.

Alapító: A Skála Coop Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság megszűnésére tekintettel az alapítói jogosultságok a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot illetik meg.

Kuratórium elnöke: dr. Kelenhegyi Judit

Tevékenységi kör: magyar állampolgárságú gyermekek külföldi gyógykezelésének pénzügyi támogatása, gyermekkórházak részére pályázat alapján orvosi műszerek biztosítása természetbeni juttatásként, valamint fiatal orvosok külföldi szakmai továbbképzésének elősegítése.

Az Alapítvány nyitott, hozzá bármikor és bárki pénzbeli hozzájárulást tehet.

 

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Alapítvány a kettős könyvvezetést alkalmazza.

Az Alapítvány a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készíti a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően. A beszámoló a mérleget, az eredmény kimutatást, valamint a kiegészítő mellékletet tartalmazza.

Az Alapítványnak a tárgyévben befektetett eszköze nem volt, tárgyi eszközökkel, készletekkel nem rendelkezett.

Az Alapítvány vagyonát kizárólag adományokkal, támogatásokkal gyarapította.

Az Alapítvány működése stabil. Bevételének szinte egészét közhasznú célokra fordíthatja, mert egy támogató az előző évi működési költségeket az elfogadott beszámoló alapján utólagosan megtéríti.

1 2 3 4 5 6

Egyszív a Gyermekekért Alapítvány Paypal Adományozás
ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG. KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRA

KÖSZÖNJÜK
Egyszív a Gyermekekért Alapítvány adományozás

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution