RÓLUNK – ALAPÍTÓ OKIRAT4Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány

8.5. A Kuratóriumba történő delegálás határozatlan időre szól.

8.6.A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
a.) az Alapítvány gazdálkodásának, éves beszámolójának és a közhasznossági mellékletnek az elfogadása,
b.) döntés a Kuratórium működésével illetve az alapítványi vagyon felhasználásával kapcsolatos kérdésekben,
c.) döntés az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról,
d.) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,
e.) minden egyéb döntés, amely az Alapítvány céljainak megvalósulását szolgálja és befolyásolja.

8.7 A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

8.8. A Kuratórium tagjai:
dr. Kelenhegyi Judith (2822 Szomor, Fényes kert utca 9.)
Balogh Ákos (1021 Budapest, Ötvös János u. 3.)
Imréné Szász Katalin (1139 Budapest, Röppentyű u. 5.)
Dr. Élő Gábor (1021 Budapest, Pentelei Molnár u. 5-7.)
Puer Gézáné (2015 Szigetmonostor, Szegfű utca 3.)

Balogh Ákos és Dr. Élő Gábor kuratóriumi tagságának feltétele, hogy e tisztségre őket a Fővárosi Bíróság kijelölje.

1 5 6 7

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution