Egy szív a gyermekekért Alapítvány

RÓLUNK – TÁMOGATÁSI FELTÉTELEKEgy Szív a Gyermekekért Alapítvány

Tájékoztató az alapítványtól igényelt támogatások elszámolásához szükséges iratokról

Az alapítványtól kapott támogatás elszámolásához szükséges dokumentumok:

1. Az elszámolás alapja minden esetben az alapítványtól kapott támogatási összeg, melyet csak az igényelt és megítélt költségekre lehet felhasználni. Elszámoláskor a valuta átváltásának árfolyamát vesszük figyelembe, a MNB által közzétettek szerint. Az alapítvány a támogatást minden esetben banki utalással teljesíti a határozatnak megfelelő ütemezésben. Az utolsó részlet a hazajövetelt követően, az elszámolás után kerül utalásra a megállapodásban megjelölt bankszámla számra. A külföldi bankkártyás fizetéseknél a számlakivonaton forint összegben jelenik meg a költség, ezt vehetjük elszámolás során forint összegnek. Készpénzben kifizetés nem történik.

2. Fogadó külföldi kórház/gyógyintézet zárójelentése, igazolva a gyógykezelés időszakát és szükségességét. A kint-tartózkodás időszaka igazolható még a repülőjeggyel, vagy más hiteles okmánnyal.

3. Szállásköltség elszámolása csak hivatalos, dátummal és az előzetesen engedélyezett személyek számára kiállított számlával történik.

4. Amennyiben az alapítvány repülőjegyet biztosít azt elszámoláskor le kell adni, ugyanez vonatkozik a megkötött biztosításokra a kifizetést igazoló számlával együtt.

5. Gyógyszerköltséget csak számlával, különösen indokolt esetben tudunk elszámolni.

6. Telefonköltség számlával számolható el, a vélelmezett szükséges határokon belül. Előzetes megállapodásban rögzítetten.

7. Közlekedési költséget jellegétől függően jeggyel és az azt igazoló számlával (a jegyből és a számlából egyértelműen megállapítható legyen annak egyedi ára, a felhasználás időpontja). Benzinköltség elszámolásakor mindenkor az optimális útvonal és a vonatkozó 60/1992(IV.1.) Korm. rendelet 4. § az irányadó.

8. Az előzőekben fel nem sorolt, de elszámolni kívánt költséget megítélni csak számla/vagy más hivatalos irat alapján egyedi elbírálás alapján tudunk.

9. Amennyiben a megadott határidőn belül nem kerül sor az alapítványtól felvett támogatás elszámolására, akkor az addig átutalt összeget vissza kell fizetni, az tartozásként behajtható.

Javasoljuk, hogy a gyógykezeléssel kapcsolatos valamennyi költségükről kérjenek számlát a korábban már közölt formában és amennyiben azt az alapítvány jogosnak ítéli az elszámolásukban érvényesíthetik.

Az elszámolások minden esetben a megállapodáskor rögzített árfolyamon történnek. Az árfolyamvesztéséget az alapítvány nem tudja magára vállalni. Javasoljuk mindenkinek, hogy átváltáskor csekket kérjenek, mely minimális vesztességgel váltható be, illetve váltható vissza. A készpénz visszaváltáskor komoly vesztességet jelenthet, így csak a feltétlenül szükséges mennyiséget vegyék fel.

Bármely kérdésben kérjük forduljon bizalommal a kuratórium elnökéhez (tel.: +36-309-866577).

Reméljük, hogy alapítványi támogatásunkkal gyermeke gyógyulásában segítségére voltunk.

dr. Kelenhegyi Judith
a kuratórium elnöke

 

1 2

Egyszív a Gyermekekért Alapítvány Paypal Adományozás
ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG. KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRA

KÖSZÖNJÜK
Egyszív a Gyermekekért Alapítvány adományozás
© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution