Egy szív a gyermekekért Alapítvány

RÓLUNK – 2016 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 3kissziv

6. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Az Alapítvány kizárólagosan közhasznú tevékenységet végzett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az Alapítványi bevételek alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek 2015 2016
Gömbürítés bevétele 8.300 8.722
NAV 1% 802 620
Visszatérítések elszámolásból 173 9
Magánszemélyek befizetései 567 77
Társas Vállalkozás befizetései 4.763 3.949
Vállalkozások tárgyi adományai 0 400
Összesen 14.605 13.777

2016. évben a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából származó bevétel csökkenést mutat, viszont nőtt a gömbürítésből származó bevétel illetve tárgyi adományt is kapott alapítványunk. A társas vállalkozások befizetése csökkent.
Ki kell emelni a Skála Metró Kft. éves rendszeres támogatását, Kovács Anita magánszemély és Hegedűs Edit Gréta havi rendszeres adományát , illetve a Kocka Store Kft. 400 eFt értékű tárgyi játék adományát, melyek hozzásegítették az alapítványt gyermek-gyógyintézetek támogatásához.

Az alapítvány pénzügyi bevételének alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek eredménye
2015 2016
Pénzügyi műveletek bevétele 267 159
Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 0
Összesen 267 159

Az Alapítvány pénzügyi műveletek eredményét a lekötött betétek után járó kamat alkotja.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2016 január 1-től hatályba lépő változására hivatkozva nem volt szükség a 2015. évi beszámoló átdolgozására, rendkivűli tételek nem voltak.

Az Alapítványi által nyújtott támogatások alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Adott támogatások
2015 2016
Gyermekek külföldi gyógykezelésére adott támogatás 1.898 930
Kórházaknak adott természetbeni juttatások 5.363 7.619
Összesen 7.261 8.549

1 2 3 4

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRAKÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution