Egy szív a gyermekekért Alapítvány

RÓLUNK – 2016 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2kissziv

3. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Alapítvány 2016 évben központi költségvetési támogatást nem kapott.

Az Alapítvány 2016 évben helyi önkormányzati támogatást nem kapott.

Az Alapítvány 2016 évben 620 eFt támogatást kapott az SZJA 1%-os felajánlásokból.

4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Adatok ezer Ft-ban

Saját tőke 2015 2016
Jegyzett tőke 5.000 5.000
Tőkeváltozás 19.622 22.862
Közhasznú tevékenység eredménye 3.240 1.094
Összesen: 27.862 28.956

Az induló tőke az Alapítvány alapításakor a tagok által befizetett vagyon.

A tőkeváltozás az előző évek eredményeinek összege.

2016-ben a közhasznú tevékenység eredménye: 1.094 eFt nyereség.

5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Az Alapítvány vezetése részére (Kuratórium) munkabér, tiszteletdíj és egyéb járandóság nem került elszámolásra.

A tisztségviselők feladatukat önkéntesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el.

1 2 3 4

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRAKÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution