Egy szív a gyermekekért Alapítvány

TÁJÉKOZTATÓ

Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány 2016. évi tevékenységéről

Szigorúan a számokat nézve az adományokból kapott bevételeink csökkentek az elmúlt évi adatokhoz képest. Az elmúlt évi 14,606 eFt-ról 829 eFt-tal 13,777 eFt-ra csökkentek. Az eltérés okait elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy 2015-ben három kiemelkedő egyszeri bevétele is volt az alapítványnak – elnyertük a BorgWarner Oroszlány Kft. „3x a Föld körül a rászoruló gyermekekért” kampány 907 eFt-s támogatását, egy általunk korábban támogatott gyermek végakarata szerint 550 eFt adományt kaptunk, valamint az Alvásterápia Kft. 200 eFt-l támogatta műszer beszerzésünket. Amennyiben ezeket a tényezőket figyelmen kívül hagyjuk a kapott adományok összege 8,300 eFt-ról 8,721 eFt-ra nőtt.

Lekötött pénzeszközeink utáni kamat bevétel a MNB kamatszintjének csökkenését követve jelentősen visszaesett, az előző évi összegnek mintegy 60%-a. A jövőben nem is várható a kamat szint emelkedése. 2016. végén a kuratórium döntése értelmében megszüntettük a K&H Banknál vezetett számlánkat, a számlán tartott lekötésünket átvezettük a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett számlánkra. A banktól minden számlával kapcsolatos műveletre díjmentességet kaptunk – kivéve a deviza műveleteket.
A családtámogatási rendszer változása miatt folyamatosan csökken a SZJA 1%-ról való rendelkezés összege. Az adóalapok csökkentek vagy megszűntek, a bevallások központi – NAV általi – összeállításakor szinte elveszik a rendelkezés lehetősége. Ebből a forrásból származó összeg jelentősen csökkent: 620 eFt volt.

A negatív hatások ellentételezésére intenzív közösségi média tevékenységet folytattunk, melynek eredménye a gyűjtőgömbökbe – perselyekbe elhelyezett adományok növekedésében mutatkozott meg. Ennél pénzforrásnál folyamatosan emelkedő tendencia észlelhető. A Libri Könyvesboltokban korábban „inaktív” perselyekből is kezdünk adományokat kapni.
Korábbi támogatóink ebben az évben is jelentős segítséget nyújtottak. Kiemeltek közé tartoznak a Burger King Éttermek az ország minden pontján, Skála Metró Kft, Libri Könyvesboltok, SPAR és Media Markt Áruházak, Dohány Kft. és egyre több a céljainkkal rokonszenvező magánszemély és társaság.

Továbbra is ésszerűen takarékos gazdálkodást folytattunk. Működési költségeink kis mértékben 3,805 eFt-ról 4,037 eFt-ra emelkedtek. Ennek fő okai a kihelyezett adomány-gyűjtők javításával, cseréjével kapcsolatos, valamint a nagyobb gömbbevétellel összefüggő pénzszállítási és feldolgozási többletkiadások. Más működési költségeink nem változtak.

A beszámolási időszakban két gyermek gyógykezeléséhez kérték támogatásunkat. Az egyik gyermeket már 2015-ben is segítettük gyógyulásában, és várhatóan még évekig támogatottunk lesz speciális gyógykezelésének során. A visszaesést az egészségügyi intézmények szervezeti átalakítása indikálta, mivel országos szinten csökkent a külföldi gyógykezelések engedélyezése. Az egyéni támogatások visszaesése miatt a kuratórium az előző évinél nagyobb mértékű meghívásos műszerbeszerzési pályázatok kiírásáról döntött. Az év folyamán a hangsúlyt a koraszülött ellátásra, valamint a TBC-s fertőzések megelőzésének segítésére helyeztük.
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet Gyermekosztálya germicid lámpákat kapott, valamennyi helyiségének fertőtlenítésének érdekében. A Jáhn Ferenc Kórház és Rendelőintézet Neonatális-Perinatális Intenzív Centruma és a Szt. Margit Kórház részére speciális újra élesztő berendezéseket adományoztunk a kapcsolódó kiegészítő műszerekkel együtt. Az évvégén részben teljesült a Kaposi Mór Kórház pályázaton megnyert műszereinek átadása is. Minden esetben a beszerzéseket részletes szakmai konzultáció előzte meg. Az átadott műszerek értéke: 7,219 eFt az előző évi összeg 135%-a.

Sikerült folytatni a 2015-ben megkezdett „Fájdalomdíj sarkok” kialakítását újabb gyermekintézmények kaptak ajándékokat, bővült az akciót támogatók köre is. Csatlakozott a Libri Könyvesboltok és a LEGO Store Budapest is. Többen jelezték, hogy a 2017. évi akcióban is részt kívánnak venni.

Gazdálkodásunk továbbra is stabil, takarékos, bevételeink szinte egészét közhasznú céljainkra tudjuk fordítani, mert egy támogató évek óta, az előző évi működési költségek nagy részét az elfogadott beszámoló alapján utólagosan megtéríti. A részletes számszaki adatokat a 2016. évi beszámolók tartalmazzák.

2017. május

dr. Kelenhegyi Judith

ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRAKÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution