Egy szív a gyermekekért Alapítvány

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2020 – Vegyes háziorvosi praxisok részére

A hátrányos helyzetű területeken élő gyermekek magasabb színvonalú egészségügyi alapellátásának fejlesztése, valamint a vegyes házi orvosi/családorvosi körzetekben dolgozó orvosok szakmai munkájának elősegítése érdekében

az „Egy Szív a Gyermekekért” Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)

Székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. 608. szoba

Nyilvántartási szám: 01-01-0002060

Adószám: 19700904-1-42

Bankszámla szám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00105439-00100003
Levelezési cím: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. 608. szoba,

 

Pályázatot hirdet

vegyes körzetekben dolgozó orvosok számára a következő műszerek és induló teszt kit, valamint vizsgáló eszköz elnyerésére:

CRP automata, vagy

DocUReader 2 Pro vizelet analizátor vagy és

kézi fülvizsgáló eszköz (otoszkóp).

Pályázati feltételek:

A pályázaton azon házi orvosok/családorvosok ( vegyes praxisok) vehetnek részt, akik:

 • feladataikat területi ellátási kötelezettség mellett végzik,
 • a praxisukban minimum 1000 főt/ebből 150 gyermeket látnak el,
 • vállalják az elnyert CRP automata, vagy vizelet analizátor és kézi fülvizsgáló eszköz minimum 3 évig való üzemeltetésével járó költségeket amellyel kapcsolatban a döntést követően a nyertes praxis tulajdonosa és az Alapítvány szerződést köt. Évente legalább 100, kisebb praxisok esetében 50 kislaboratóriumi vizsgálat elvégzését.
 •  a pályázat elbírálása során előnyt élveznek az egy rendelőben dolgozó házi gyermekorvosok, valamint azon  vegyes praxisban dolgozók, akiknek a praxisa labortól, szakrendelésektől távolabb esik.

A beérkezett pályázatokat az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány kuratóriuma értékeli és tesz javaslatot a nyertesekre.

A pályázatra folyamatosan lehet jelentkezni, az Alapítvány Kuratóriuma anyagi lehetőségének függvényében, hozza meg támogató döntését a pályázat beérkezését követő 45 napon belül.

Azon pályázókkal, akiknek pályázatát az Alapítvány elfogadja, az Alapítvány a pályázat elfogadását követő 30 napon belül megállapodást (szerződést) köt természetbeni támogatás nyújtására. A jelen pályázati felhívás szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet. A szerződés minden külön szerződéskötés útján jön létre.

Az Alapítvány pályázati felhívását a pályázat elbírálásáig visszavonhatja.

Amennyiben az Alapítvány részére nem érkezik összességében a jelen pályázati feltételeknek mindenben megfelelő, úgy a további feltételek meghatározása és nyertes pályázó személyének kiválasztási módja mindenben az Alapítvány egyedüli döntési jogköre, illetve döntését semmikor nem köteles indokolni a pályázók irányában, továbbá pályázatuk benyújtásával a pályázók ennek érvényesítéséről automatikusan lemondanak.

Az Alapítvány nem köteles tájékoztatni az érintett pályázót ajánlatának az értékelés alapján történő esetleges visszautasításának, illetve más pályázat előnyben részesítésének indokáról.

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázati anyagokat elsőbbségi levélben kell megküldeni az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány címére:  2822 Szomor, Fényeskert u. 9.

Bármilyen kérdés esetén érdeklődni lehet a kuratórium elnökénél dr. Kelenhegyi Juditnál.
Elérhetőségek:
tel: +36/20-427-1037

Mit kell a pályázatnak tartalmaznia:

 • A körzet és a pályázó bemutatkozását,
 • Melyik műszerre pályázik, milyent célt kíván megvalósítani,
 • Másolatban a következő szerződések: ÁNTSZ, NEAK, Önkormányzati megállapodás
 • Utolsó KSH jelentés,
 • Cégkivonat (e-cégjegyzék),
 • Fontos adatok: székhely címe, a rendelő címe, eredményes pályázat esetén az átvétel helye, rendelési idő, pecsétszám, email elérhetőség, telefonszám,
 • Tagja-e a HGYE-nek vagy sem.

Illetve minden olyan további információ, amit érdemesnek tart a megosztásra.

Egyszív a Gyermekekért Alapítvány Paypal Adományozás
ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG. KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRA

KÖSZÖNJÜK
Egyszív a Gyermekekért Alapítvány adományozás

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution