Egy szív a gyermekekért AlapítványEgy szív a gyermekekért AlapítványEgy szív a gyermekekért Alapítvány

2022. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2

6. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Az Alapítvány kizárólagosan közhasznú tevékenységet végzett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az Alapítványi bevételek alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek 2021 2022
Gömbürítés bevétele 14.192 13.837
NAV 1% 454 655
Magánszemélyek befizetései 62 535
Vállalkozás befizetései 525 243
Térítés nélkül kapott szolgáltatások 1.785 1.883
Visszatérítés elszámolásból 0 0
Összesen 17.018 17.153

2022. évben a személyi jövedelemadó 1%-s felajánlásából származó bevétel minimálisan növekedett. A Libri Könyvesboltok hálózatában és a Burger King éttermekben szinte teljes lefedettséggel tudtuk kihelyezni adománygyűjtő gömbjeinket.

A SPAR Magyarország Kft. áruházaiban 2022. év folyamán is  bővíthettük az adománygyűjtő gömbök kihelyezését.

A gömbürítésből származó bevétel, ha kis mértékben is, de a magas infláció miatti következményeként csökkent a 2021. évhez képest.

Az Appy Nonprofit  Zrt. rendszeresen támogatja  Alapítványunkat  térítés nélküli  szolgáltatások nyújtásával.  A  2022. évben  1.883 eFt összegben  kaptunk   támogatást, mellyel az   alapítvány működési költségeinek csökkentéséhez járultak hozzá.

A Spar Magyarország Kft. 200 eFt, valamint az IlPay Kft. 30 eFt adományozásával támogatták a gyermekek gyógykezelését.

Az alapítványt támogató magánszemélyek közül ki kell emelni Ádám Lászlót aki nagyobb összegű, több százezer forintos adománnyal járult hozzá alapítványunk működéséhez.

Támogatást kaptunk még Lukics Györgytől és feleségétől, Zsuk Lászlótól, Laboda Rózsa Karolinától, Balázs Lajostól, Víg Róberttől, Dr. Dunay Gábortól is.

Az alapítvány pénzügyi bevételének alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek eredménye
2021 2022
Pénzügyi műveletek bevétele 3 3
Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 0
Összesen 3 3

Az Alapítvány pénzügyi műveletek eredményét a havi banki folyószámla kamat alkotta.

Az év folyamán lekötött betéti állomány nem volt.

Az Alapítványi által nyújtott támogatások alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Adott támogatások
2021 2022
Gyermekek külföldi gyógykezelésére adott támogatás 3.045 3.057
Műszerszerek adományozása, természetbeni juttatás 304 6.191
Összesen 3.349 9.248

A gyermekek gyógykezelésére nyújtott támogatás összege kismértékben növekedett az előző évhez képest. Minden beérkezett kérelmet befogadtunk, és valamennyi kérelmező megkapta az általa kért támogatást. Három gyermek külföldi gyógykezeléséhez járultunk hozzá 3.057 eFt összegben.

A korábbi években megkezdett műszer beszerzési támogatást 2022-ben is folytatta az alapítvány. Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztálya 2.939 eFt értékben kapott betegfigyelő monitor rendszert. Tizenkettő az ország hátrányos térségeiben működő praxis kapott korszerű műszereket a hatékonyabb ellátás érdekében 3.252 eFt összegben. A praxisokban ellátott biztosítottak száma 20.696 fő.

Az adott támogatások összértéke 2022-ben 6.191eFt volt.

Az Alapítvány működésével kapcsolatos költségek alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások
2021 2022
Anyagköltség 517 339
Igénybevett szolgáltatások 6.214 7.436
Egyéb szolgáltatások 108 101
Egyéb személyi jellegű kifizetések 0 0
Összesen 6.839 7.876

Az anyagköltség az új adománygyűjtő gömböket, valamint az egyéb vásárolt anyagokat, irodaszereket tartalmazza. Az év során bővült a gömbök, perselyek kihelyezési lehetősége. Új perselyeket és gömböket helyeztünk ki, melyek gyártási költsége 543eFt volt.

Az igénybe vett szolgáltatások között az alapítvánnyal kapcsolatos PR tevékenység díjai, a könyvelési díjak, az adománygyűjtő gömbök javítása, a pénzszállítás, pénzfeldolgozás, postai,- szállítási díjak, valamint az alapítvány tevékenységének koordinálási munkáinak költsége szerepel. Ezen kívül bérleti díjat, üzemeltetési és takarítási költségeket, valamint részben informatikai szolgáltatásai támogatást számoltunk el, melynek összegével az Appy Nonprofit Zrt. támogatta alapítványunkat.

Az egyéb szolgáltatások között a banki jutalékok és banki költségek találhatóak.

7. Egyéb kiegészítő információk

COVID-19 járvány

Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány tevékenységének döntő része a gyermekek külföldi gyógykezelésének támogatása, illetve az adományozott műszerek beszerzése részben távolról is végezhetők.
A szervezet a COVID-19 vírus okozta járvány miatti kockázat gazdasági hatásainak kivédése érdekében időben kialakította a home-office munkavégzésének feltételeit.
A home-office munkavégzés a korlátozások feloldásával részben meg is maradt.
Az Alapítvány kuratóriuma a vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetére gyakorolt hatásait felmérte és értékelte, a vírus hatása nem okozott jelentős kiesést bevételből. Megvizsgálta azt is, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság a működés folytatására való képesség tekintetében, és arra jutott, hogy lényeges bizonytalanság nem áll fenn.

Az Orosz-Ukrán háború hatása

A 2022.év adományozási szokásokra gyakorolt hatása egyelőre még nem ítélhető meg.

Könyvviteli szolgáltatást végző:

Rabóczki Gyöngyi

1141. Budapest, Sabrak utca 6.

A beszámoló aláírására jogosul személyek:

Dr. Kelenhegyi Judit

Dr. Élő Gábor

A beszámolót összeállította:

Rabóczki Gyöngyi

Pénzügyminisztériumi nyilvántartási szám: MK 125215

Budapest, 2023. május 15.

1 2


ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.
KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRA

KÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution