Egy szív a gyermekekért AlapítványEgy szív a gyermekekért AlapítványEgy szív a gyermekekért Alapítvány

2021. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2

6. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Az Alapítvány kizárólagosan közhasznú tevékenységet végzett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az Alapítványi bevételek alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek 2020 2021
Gömbürítés bevétele 10.688 14.192
NAV 1% 617 454
Magánszemélyek befizetései 47 62
Vállalkozás befizetései 84 525
Térítés nélkül kapott szolgáltatások 2.246 1.785
Visszatérítés elszámolásból 52 0
Összesen 13.734 17.018

2021. évben a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából származó bevétel minimálisan csökkent.

A Libri Könyvesboltok hálózatában és a Burger King éttermekben szinte teljes lefedettséggel tudtuk kihelyezni adománygyűjtő gömbjeinket. A SPAR Magyarország Kft. áruházaiban 2021. év folyamán bővítettük adománygyűjtő gömböt kihelyezését. A gömbürítésből származó bevétel, ha kis mértékben is, de a COVID-19 járvány következményeként csökkent a 2020. évhez képest.

A HB Fundo Kft. rendszeres támogatónk 25 eFt-tal, illetve a MÜ-GU Kft. 500 eFt összegű adománnyal támogatta a beteg gyermekek gyógyulását.

Évek óta rendszeres adományt kaptunk az L-Coffee Kft. Costa Caffé kávézóiban kihelyezett perselyekből. A cég 2021. szeptember 06. napjával felszámolás alá került. A felszámolás bonyolítására az ECOMARKET Kft. került kijelölésre. A társaság megbízott biztosa Ecsédi András. A biztos kuratóriumi és ügyvédi írásbeli megkeresésünkre sem reagált. A cég megszűnésével jelentős adománytól esett el az alapítvány, valamint a gyűjtőperselyek pótlása nem várt költséget jelent.

Összességében a társas vállalkozások befizetései csökkentek az elmúlt évhez képest.

Az Appy Nonprofit Zrt. rendszeresen támogatja Alapítványunk térítés nélküli szolgáltatás nyújtásával. A 2021. évben 1.785 eFt összegben kaptunk támogatást az alapítvány működési költségeinek csökkentéséhez. A korábbi évek gyakorlatától eltérően a 2021-es évben a gyermekek egészségének megóvása érdekében tárgyi adományt nem fogadtunk a COVID-19 járvány miatt.

Az alapítványt támogató magánszemélyek közül ki kell emelni Hegedűs Edit Gréta évek óta tartó havi rendszeres adományait. Támogatást kaptunk még Lukics Györgytől, Lukics Györgynétől, Vig Róberttől, Oláhné Szabó Ritától, Krantancsik Judittól és Dr. Dunay Gábortól  a gyermekek németországi kezelő orvosától is.

Az alapítvány pénzügyi bevételének alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek eredménye
2020 2021
Pénzügyi műveletek bevétele 3 3
Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 0
Összesen 3 0

Az Alapítvány pénzügyi műveletek eredményét a havi banki folyószámla kamat alkotta.

Az év folyamán lekötött betéti állomány nem volt.

Az Alapítványi által nyújtott támogatások alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Adott támogatások
2020 2021
Gyermekek külföldi gyógykezelésére adott támogatás 2.950 3.045
Műszerszerek adományozása, természetbeni juttatás 7.398 304
Összesen 10.348 3.349

A gyermekek gyógykezelésére nyújtott támogatás összege nagymértékben növekedett az előző évhez képest. Minden beérkezett kérelmet befogadtunk, és valamennyi kérelmező megkapta az általa kért támogatást. Hét gyermek külföldi gyógykezeléséhez járultunk hozzá 3.045 eFt összegben, melyből ténylegesen öt gyermek támogatása valósult meg. 2 gyermek gyógykezelése járványügyi okokból 2022-ben kezdődik meg. Tárgyévben 304 eFt összegben adott műszertámogatással járultunk hozzá a beteg gyermekek mielőbbi gyógyulásához.

Az Alapítvány működésével kapcsolatos költségek alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások
2020 2021
Anyagköltség 1.140 517
Igénybevett szolgáltatások 6.101 6.214
Egyéb szolgáltatások 52 108
Egyéb személyi jellegű kifizetések 0 0
Összesen 7.293 6.839

Az anyagköltség az új adománygyűjtő gömböket, valamint az egyéb vásárolt anyagokat, irodaszereket tartalmazza. Az év során bővült a gömbök, perselyek kihelyezési lehetősége. Új perselyeket és gömböket helyeztünk ki, melyek gyártási költsége 324 eFt volt.

Az igénybe vett szolgáltatások között az alapítvánnyal kapcsolatos PR tevékenység díjai, a könyvelési díjak, az adománygyűjtő gömbök javítása, a pénzszállítás, pénzfeldolgozás, postai,- szállítási díjak, valamint az alapítvány tevékenységének koordinálási munkáinak költsége szerepel. Ezen kívül bérleti díj, üzemeltetési díj, takarítási díjat és részben számviteli szolgáltatási támogatást számoltunk el, melynek összegével az Appy Nonprofit Zrt. támogatta alapítványunkat.
Az egyéb szolgáltatások között a banki jutalékok és banki költségek találhatóak.

7. Egyéb kiegészítő információk

COVID-19 járvány

Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány tevékenységének döntő része a gyermekek külföldi gyógykezelésének támogatása, illetve az adományozott műszerek beszerzése részben távolról is végezhetők.
A szervezet a COVID-19 vírus okozta járvány miatti kockázat gazdasági hatásainak kivédése érdekében időben kialakította a home-office munkavégzésének feltételeit.
A home-office munkavégzés a korlátozások feloldásával részben meg is maradt.
Az Alapítvány kuratóriuma a vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetére gyakorolt hatásait felmérte és értékelte, a vírus hatása nem okozott jelentős kiesést bevételből. Megvizsgálta azt is, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság a működés folytatására való képesség tekintetében, és arra jutott, hogy lényeges bizonytalanság nem áll fenn.

Az Orosz-Ukrán háború hatása

A 2022.év adományozási szokásokra gyakorolt hatása egyelőre még nem ítélhető meg.

Könyvviteli szolgáltatást végző cég:

Kontírland Könyvelő Iroda Kft.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 3.

A beszámoló aláírására jogosul személyek:

Dr. Kelenhegyi Judit

A beszámolót összeállította:

Medvegy Katalin

Pénzügyminisztériumi nyilvántartási szám: MK 194713

Budapest, 2022. március 31.

1 2


ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.
KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRA

KÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution