Egy szív a gyermekekért Alapítvány

2020. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2

6. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Az Alapítvány kizárólagosan közhasznú tevékenységet végzett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az Alapítványi bevételek alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek 2019 2020
Gömbürítés bevétele 12.511 10.688
NAV 1% 646 617
Magánszemélyek befizetései 33 47
Vállalkozás befizetései 518 84
Térítés nélkül átvett eszközök 531 0
Térítés nélkül kapott szolgáltatások 1.070 2.246
Visszatérítés elszámolásból 0 52
Összesen 15.309 13.734

2020. évben a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából származó bevétel minimálisan csökkent.

A Libri Könyvesboltok hálózatában és a Burger King éttermekben szinte teljes lefedettséggel tudtuk kihelyezni adománygyűjtő gömbjeinket. A SPAR Magyarország Kft. áruházaiban 2020. év folyamán számos adománygyűjtő gömböt helyeztünk ki, ami a tárgyévi bevétel növekedést eredményezte. A gömbürítésből származó bevétel, ha kis mértékben is, de a COVID-19 járvány következményeként csökkent a 2019. évhez képest.

A HB Fundo Kft. rendszeres támogatónk 84 eFt összeggel támogatta a beteg gyermekek gyógyulását. Összességében a társas vállalkozások befizetései csökkentek az elmúlt évhez képest.

Az Appy Nonprofit Zrt. rendszeresen támogatja Alapítványunk térítés nélküli szolgáltatás nyújtásával. A 2020. évben 2.246 eFt összegben kaptunk támogatást az alapítvány működési költségeinek csökkentéséhez, bérleti díj, üzemeltetési díj és számviteli szolgáltatás összegének átvállalásával.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a 2020-as évben a gyermekek egészségének megóvása érdekében tárgyi adományt nem fogadtunk a COVID-19 járvány miatt.

Az alapítványt támogató magánszemélyek közül ki kell emelni Hegedűs Edit Gréta évek óta tartó havi rendszeres adományait. Támogatást kaptunk még Szendi Bence Gábortól, Bolgár Tamás Józseftől és Vig Róberttől is.

Az alapítvány pénzügyi bevételének alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek eredménye
2019 2020
Pénzügyi műveletek bevétele 3 3
Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 0
Összesen 3 3

Az Alapítvány pénzügyi műveletek eredményét a havi banki folyószámla kamat alkotta.

Az év folyamán lekötött betéti állomány nem volt.

Az Alapítványi által nyújtott támogatások alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Adott támogatások
2019 2020
Gyermekek külföldi gyógykezelésére adott támogatás 2.805 2.950
Műszerszerek adományozása, természetbeni juttatás 0 7.398
Térítés nélkül átadott eszközök 200 0
Összesen 3.005 10.348

A gyermekek gyógykezelésére nyújtott támogatás összege nagymértékben növekedett az előző évhez képest. Minden beérkezett kérelmet befogadtunk, és valamennyi kérelmező megkapta az általa kért támogatást. Hat gyermek külföldi gyógykezeléséhez járultunk hozzá 2.950 eFt összegben. 7.398 eFt összegben adott műszertámogatással járultunk hozzá a beteg gyermekek mielőbbi gyógyulásához.

Az Alapítvány működésével kapcsolatos költségek alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások
2019 2020
Anyagköltség 420 1.140
Igénybevett szolgáltatások 5.327 6.101
Egyéb szolgáltatások 48 52
Egyéb személyi jellegű kifizetések 0 0
Összesen 5.795 7.293

Az anyagköltség az új adománygyűjtő gömböket, valamint az egyéb vásárolt anyagokat (biztonsági tasak, adománygyűjtő zsákok, irodaszerek), illetve tisztítószereket tartalmazza. Az év során bővült a gömbök, perselyek kihelyezési lehetősége. Új perselyeket és gömböket helyeztünk ki, melyek gyártási költsége 934 eFt volt.

Az igénybevett szolgáltatások között az alapítvánnyal kapcsolatos PR tevékenység díjai, a könyvelési díjak, az adománygyűjtő gömbök javítása, a pénzszállítás, pénzfeldolgozás, a hirdetési díjak, postai,- szállítási díjak, valamint az alapítvány tevékenységének koordinálási munkáinak költsége szerepel. Ezen kívül a számviteli szolgáltatás, bérleti díj és üzemeltetési díj, takarítási és tanácsadási díj, melynek összegével az Appy Nonprofit Zrt. támogatta alapítványunkat.

Az egyéb szolgáltatások között a banki jutalékok és banki költségek találhatóak.

7. Egyéb kiegészítő információk

COVID-19 járvány

Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány tevékenységének döntő része a gyermekek külföldi gyógykezelésének támogatása, illetve az adományozott műszerek beszerzése részben távolról is végezhetők.

A szervezet a COVID-19 vírus okozta járvány miatti kockázat gazdasági hatásainak kivédése érdekében időben kialakította a home-office munkavégzésének feltételeit.

Az Alapítvány kuratóriuma a vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetére gyakorolt hatásait felmérte és értékelte, a vírus hatása nem okoz jelentős kiesést bevételből.

Megvizsgálta azt is, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság a működés folytatására való képesség tekintetében, és arra jutott, hogy lényeges bizonytalanság nem áll fenn.

Könyvviteli szolgáltatást végző cég:

Kontírland Könyvelő Iroda Kft.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 3.

A beszámoló aláírására jogosul személyek:

Dr. Kelenhegyi Judit

Balogh Ákos

A beszámolót összeállította:

Medvegy Katalin

Pénzügyminisztériumi nyilvántartási szám: MK 194713

Budapest, 2021. április 30.

1 2

ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRAKÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution