Egy szív a gyermekekért Alapítvány

2019 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2

6. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Az Alapítvány kizárólagosan közhasznú tevékenységet végzett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az Alapítványi bevételek alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek 2018 2019
Gömbürítés bevétele 13.441 12.511
NAV 1% 552 646
Magánszemélyek befizetései 72 33
Vállalkozás befizetései 1.000 518
Térítés nélkül átvett eszközök 185 531
Térítés nélkül kapott szolgáltatások 0 1.070
Összesen 15.250 15.309

2019. évben a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából származó bevétel növekedett.
A Burger King éttermekben és Libri Könyvesboltok hálózatában szinte teljes lefedettséggel tudtuk kihelyezni adománygyűjtő gömbjeinket. A SPAR Magyarország Kft. áruházaiban újonnan kihelyezett gömbök a 2020. évben fognak bevétel növekedést eredményezni. A gömbürítésből származó bevétel, ha kis mértékben is, de csökkent a tavalyi évhez képest.

Az Innodox Technologies Zrt. 500 eFt-tal, a HB Fundo Kft. 18 eFt összeggel támogatta a gyermekek gyógyulását. Mindkét cég rendszeres támogatója az alapítványnak. Összességében a társas vállalkozások befizetései csökkentek az elmúlt évhez képest. Új támogatónk az Appy Nonprofit Zrt. 2019. évben térítés nélküli szolgáltatást nyújtott részünkre 1070 eFt összegben. Úgy, hogy az alapítvány működési költségeinek csökkentéséhez járult hozzá: bérleti díj, üzemeltetési díj és a számviteli szolgáltatás összegének átvállalásával.

A korábbi évekhez hasonlóan több tárgyi adományt is kaptunk, ezek mennyisége és értéke is növekedett az előző évhez képest. A Dohány Kft. 200 eFt értékben játékokat adományozott, melyekkel a „Fájdalomdíj sarkok” dobozait töltöttük meg, a gyerekek nagy örömére.

Az alapítvány a CivilTech Programon keresztül – mint minősített alapítvány – Microsoft-tól 3 db Windows Pro Full operációs rendszert és Office Standard programot kapott díjmentesen, Symantec Desktop adománya pedig Norton Security Deluxe vírus védelmi rendszer volt. Az adományok értéke: 330 eFt.
Az alapítványt támogató magánszemélyek közül ki kell emelni Hegedűs Edit Gréta évek óta tartó havi rendszeres adományait. Támogatást kaptunk még Sándor Beátától, Umhauser Zitától, és Bíró Bence Pétertől is.

Az alapítvány pénzügyi bevételének alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek eredménye
2018 2019
Pénzügyi műveletek bevétele 2 3
Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 0
Összesen 2 3

Az Alapítvány pénzügyi műveletek eredményét a havi banki folyószámla kamat alkotta. A kamatok drasztikus csökkenése miatt az év folyamán lekötött betéti állomány nem volt.

Az Alapítványi által nyújtott támogatások alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Adott támogatások
2018 2019
Gyermekek külföldi gyógykezelésére adott támogatás 1.209 2.805
Kórházaknak adott természetbeni juttatások 3.982 0
Térítés nélkül átadott eszközök 0 200
Összesen 5.191 3.005

A gyermekek gyógykezelésére nyújtott támogatás összege nagymértékben növekedett az előző évhez képest. Minden beérkezett kérelmet befogadtunk, és valamennyi kérelmező megkapta az általa kért támogatást. Négy gyermek gyógykezeléséhez járultunk hozzá 2.805 eFt összegben.
2019-ben pályázatot hirdettünk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott, területi ellátást végző gyermek háziorvosi és családorvosi szakrendelők részére. A pályázatra beérkezett kérelmek elbírálása 2019. december és 2020. február között megtörtént. Az eredményes pályázókkal történt szerződést követően az alapítvány magyar fejlesztésű világszínvonalú laboranalitikai berendezéseket biztosít támogatottak részére. A műszerek beszerzésének előkészületei 2019-ben megkezdődtek.

Az Alapítvány működésével kapcsolatos költségek alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások
2018 2019
Anyagköltség 512 420
Igénybevett szolgáltatások 4.778 5.327
Egyéb szolgáltatások 40 48
Egyéb személyi jellegű kifizetések 0 0
Összesen 5.330 5.795

Az anyagköltség az új adománygyűjtő gömböket, valamint az egyéb vásárolt anyagokat (biztonsági tasak, adománygyűjtő zsákok) tartalmazza. Az év során bővült a gömbök, perselyek kihelyezési lehetősége. Az új perselyek és gömbök gyártási költsége 298 eFt volt. Az igénybevett szolgáltatások között az alapítvánnyal kapcsolatos PR tevékenység díjai, a könyvelési díjak, az adománygyűjtő gömbök javítása, a pénzszállítás, pénzfeldolgozás, a hirdetési díjak, valamint az alapítvány tevékenységének koordinálási munkáinak költsége szerepel, illetve a számviteli szolgáltatás, bérleti díj és üzemeltetési díj, melynek összegével az Appy Nonprofit Zrt. támogatta alapítványunkat. Az egyéb szolgáltatások között az illetékek, illetve a bankköltségek találhatóak.

7. Egyéb kiegészítő információk

Könyvviteli szolgáltatást végző cég:

Kontírland Könyvelő Iroda Kft.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 3.

A beszámoló aláírására jogosul személyek:

Dr. Kelenhegyi Judit

Balogh Ákos

A beszámolót összeállította:

Medvegy Katalin

Pénzügyminisztériumi nyilvántartási szám: MK 194713

Cím: 1116 Budapest, Sztregova utca 20.

Budapest, 2020. április 30.

1 2

Egyszív a Gyermekekért Alapítvány Paypal Adományozás
ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRA KÖSZÖNJÜK

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution