Egy szív a gyermekekért AlapítványEgy szív a gyermekekért AlapítványEgy szív a gyermekekért Alapítvány

2018 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2

6. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Az Alapítvány kizárólagosan közhasznú tevékenységet végzett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az Alapítványi bevételek alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek 2017 2018
Gömbürítés bevétele 9.148 13.441
NAV 1% 451 552
Visszatérítések elszámolásból 246 0
Magánszemélyek befizetései 42 72
Vállalkozás befizetései 4.081 1.000
Vállalkozások tárgyi adományai 64 185
Összesen 14.032 15.250

2018. évben a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából származó bevétel növekedést mutat.
A gömbürítésből származó bevétel is nagymértékben növekedett, ez annak is köszönhető, hogy a Burger King éttermekben és Libri Könyvesboltok hálózatában szinte teljes lefedettséggel tudtuk kihelyezni adománygyűjtő gömbjeinket. Az Innodox Technologies Zrt. 500 eFt-tal, és egy a névtelenségének megőrzését kérő társaság szintén 500 eFt összeggel támogatta a beteg gyermekek gyógyulását.
Összességében a társas vállalkozások befizetései jelentősen csökkentek az elmúlt évhez képest, ennek oka, hogy a korábban részünkre nyújtott működési költségek pénzügyi fedezetére kapott támogatást más formában biztosítja számunkra az adományozó az elkövetkezendő időkben.
A korábbi évekhez hasonlóan több tárgyi adományt is kapott az alapítvány, ennek mennyisége és értéke is növekedett az előző évhez képest. A Diafilmgyártó Kft. 35 eFt értékben 2 db diavetítőt és filmeket, a Kocka Store Kft. 100 eFt értékű apró játékokat, a Dohány Kft. 50 eFt értékben társas játékokat adományozott, valamint a Libri Könyvesboltoktól több száz könyvet kaptunk kicsiknek és nagyoknak a „Fájdalomdíj sarkok” dobozainak megtöltéséhez.
Ki kell emelni az Alapítványt támogató magánszemélyek közül Hegedűs Edit Gréta havi rendszeres adományát, Sándor Beáta és Víg Norbert most is több alkalommal is támogatta alapítványunkat.

Az alapítvány pénzügyi bevételének alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek eredménye
2017 2018
Pénzügyi műveletek bevétele 5 2
Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 0
Összesen 5 2

Az Alapítvány pénzügyi műveletek eredményét a havi banki folyószámla kamat alkotta. A kamatok drasztikus csökkenése miatt az év folyamán lekötött betéti állomány nem volt.

Az Alapítványi által nyújtott támogatások alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Adott támogatások
2017 2018
Gyermekek külföldi gyógykezelésére adott támogatás 3.777 1.209
Kórházaknak adott természetbeni juttatások 9.529 3.982
Összesen 13.306 5.191

A gyermekek gyógykezelésére nyújtott támogatás összege csökkent az előző évhez képest.
Négy gyermek gyógykezeléséhez járultunk hozzá. A támogatottak közül 2 gyermek gyógyulását évek óta segítjük.
Minden beérkezett kérelmet befogadtunk és valamennyi kérelmező megkapta az általa kért támogatást. 2018-ban tovább folytattuk az újszülött ellátás korszerűsítést szolgáló támogatás sorozatunkat, eddig négy kórházat támogattunk és járultunk hozzá az adományozott berendezések segítségével a koraszülöttek magasszintű ellátásához.
Ebben az évben a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Neonatális-Perinatális Intenzív Centruma és az Országos Traumatológiai Intézet (Péterfy Kórház és Rendelőintézet) Gyermektraumatológiai osztályai kaptak életmentő műszereket.

Az Alapítvány működésével kapcsolatos költségek alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások
2017 2018
Anyagköltség 882 512
Igénybevett szolgáltatások 4.325 4.778
Egyéb szolgáltatások 30 40
Egyéb személyi jellegű kifizetések 0 0
Összesen 5.237 5.330

Az anyagköltség az új adománygyűjtő gömböket, valamint az egyéb vásárolt anyagokat (biztonsági tasak, adománygyűjtő zsákok) tartalmazza.
Az év során bővült a gömbök, perselyek kihelyezési lehetősége. Az új perselyek és gömbök gyártási költsége 452 eFt volt. Az igénybevett szolgáltatások között az alapítvánnyal kapcsolatos PR tevékenység díjai, a könyvelési díjak, az adománygyűjtő gömbök javítása, a pénzszállítás, pénzfeldolgozás, a hirdetési díjak, valamint az alapítvány tevékenységének koordinálási munkáinak költsége szerepel.
Az egyéb szolgáltatások között az illetékek, illetve a bankköltségek találhatóak.

7. Egyéb kiegészítő információk

Könyvviteli szolgáltatást végző cég:

Kontírland Könyvelő Iroda Kft.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 3.

A beszámoló aláírására jogosul személyek:

Dr. Kelenhegyi Judit

Balogh Ákos

A beszámolót összeállította:

Medvegy Katalin

Pénzügyminisztériumi nyilvántartási szám: MK 194713

Cím: 1116 Budapest, Sztregova utca 20.

Budapest, 2019. április 18.

1 2


ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.
KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRA

KÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution