Egy szív a gyermekekért Alapítvány

2017 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2

6. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Az Alapítvány kizárólagosan közhasznú tevékenységet végzett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az Alapítványi bevételek alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek 2016 2017
Gömbürítés bevétele 8.722 9.148
NAV 1% 620 451
Visszatérítések elszámolásból 9 246
Magánszemélyek befizetései 77 42
Társas Vállalkozás befizetései 3.949 4.081
Vállalkozások tárgyi adományai 400 64
Összesen 13.777 14.032

2017. évben a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából származó bevétel csökkenést mutat, a gömbürítésből származó növekedett, a társas vállalkozások befizetései is kismértékben emelkedtek. A korábbi évekhez hasonlóan tárgyi adományt is kapott az alapítvány.
Ki kell emelni a Skála Metró Kft. támogatását, két magánszemély Sándor Beáta és Hegedűs Edit Gréta havi rendszeres adományát. Diafilmgyártó Kft 38 eFt értékű, a Libri Könyvesboltok 26 eFt értékű tárgyi játékot és könyvet adományozott a „Fájdalomdíj sarkok” dobozainak megtöltéséhez.

Az alapítvány pénzügyi bevételének alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Pénzügyi műveletek eredménye
2016 2017
Pénzügyi műveletek bevétele 159 5
Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 0
Összesen 159 5

Az Alapítvány pénzügyi műveletek eredményét a lekötött betétek után járó kamat alkotta. A kamatok drasztikus csökkenése miatt az év folyamán megszüntettük a lekötött betéti állományunkat.

Az Alapítványi által nyújtott támogatások alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Adott támogatások
2016 2017
Gyermekek külföldi gyógykezelésére adott támogatás 930 3.777
Kórházaknak adott természetbeni juttatások 7.619 9.529
Összesen 8.549 13.306

A gyermekek gyógykezelésére nyújtott támogatás összege jelentősen megnövekedett 406,3 %-a az előző évinek. Hét gyermek gyógykezeléséhez járultunk hozzá, egy gyermek az év folyamán 3 alkalommal egy másik 2 alkalommal kapott támogatást.

2017-ben tovább folytattuk az újszülött ellátás korszerűsítést szolgáló támogatás sorozatunkat. Két gyermek-gyógyintézet gyógyító tevékenységét tudtunk korszerűsíteni. A nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház és a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház csecsemő osztályai kaptak életmentő műszereket.

Az Alapítvány működésével kapcsolatos költségek alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások
2016 2017
Anyagköltség 216 882
Igénybevett szolgáltatások 4.037 4.325
Egyéb szolgáltatások 40 30
Egyéb személyi jellegű kifizetések 0 0
Összesen 4.293 5.237

Az anyagköltség az új adománygyűjtő gömböket, valamint az egyéb vásárolt anyagokat (irodaszer, tisztítószer) tartalmazza. Az év során bővült a gömbök, perselyek kihelyezési lehetősége. Negyvenhárom új perselyt és gömböt tudtunk kihelyezni, melyek gyártási költsége 803 eFt volt.
Az igénybevett szolgáltatások között az alapítvánnyal kapcsolatos PR tevékenység díjai, a könyvelési díjak, az adománygyűjtő gömbök javítása, a pénzszállítás, pénzfeldolgozás, a hirdetési díjak, valamint az alapítvány tevékenységének koordinálási munkáinak költsége szerepel. Az egyéb szolgáltatások között az illetékek, illetve a bankköltségek találhatóak.

7. Egyéb kiegészítő információk

Könyvviteli szolgáltatást végző cég:

Kontírland Könyvelő Iroda Kft.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 3.

A beszámoló aláírására jogosul személyek:

Dr. Kelenhegyi Judit

Balogh Ákos

A beszámolót összeállította:

Medvegy Katalin

Pénzügyminisztériumi nyilvántartási szám: MK 194713

Cím: 1116 Budapest, Sztregova utca 20.

Budapest, 2018. május 17.

1 2

ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRAKÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution