Egy szív a gyerekekért Alapítvány

RÓLUNK – 2015 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2kissziv

3. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Alapítvány 2015 évben központi költségvetési támogatást nem kapott.

Az Alapítvány 2015 évben helyi önkormányzati támogatást nem kapott.

Az Alapítvány 2015 évben 802 eFt támogatást kapott az SZJA 1%-os felajánlásokból.

4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Adatok ezer Ft-ban

Saját tőke 2014 2015
Jegyzett tőke 5.000 5.000
Tőkeváltozás 19.410 19.622
Közhasznú tevékenység eredménye 212 3.240
Saját tőke összesen: 24.622 27.862

Az induló tőke az Alapítvány alapításakor a tagok által befizetett vagyon.

A tőkeváltozás az előző évek eredményeinek összege.

2015-ben a közhasznú tevékenység eredménye: 3.240 eFt nyereség.

5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Az Alapítvány vezetése részére (Kuratórium) munkabér, tiszteletdíj és egyéb járandóság nem került elszámolásra.

A tisztségviselők feladatukat önkéntesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el.

1 2 3 4 5

ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG.KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRAKÖSZÖNJÜK

Mentés

Mentés

Mentés

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution