Egy szív a gyermekekért Alapítvány

RÓLUNK – KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2kissziv

3. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Alapítvány 2014 évben központi költségvetési támogatást nem kapott.

Az Alapítvány 2014 évben helyi önkormányzati támogatást nem kapott.

Az Alapítvány 2014 évben 633 eFt támogatást kapott az SZJA 1%-os felajánlásokból.

4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Adatok ezer Ft-ban

Saját tőke 2013 2014
Jegyzett tőke 5.000 5.000
Tőkeváltozás 25.262 19.410
Közhasznú tevékenység eredménye -5.852 212
Saját tőke összesen: 24.410 24.622

Az induló tőke az Alapítvány alapításakor a tagok által befizetett vagyon.

A tőkeváltozás az előző évek eredményeinek összege.

2014-ben a közhasznú tevékenység eredménye: 212 eFt nyereség.

5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 

Az Alapítvány vezetése részére (Kuratórium) munkabér, tiszteletdíj és egyéb járandóság nem került elszámolásra. A tisztségviselők feladatukat társadalmi munkában látják el.

1 2 3 4 5

Egyszív a Gyermekekért Alapítvány Paypal Adományozás
ADOMÁNYÁVAL GYERMEKEK ÉLETÉT MENTHETI MEG. KÉRJÜK KATTINTSON AZ ALÁBBI GOMBRA

KÖSZÖNJÜK
Egyszív a Gyermekekért Alapítvány adományozás

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution