ARCHIVUM – PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2007-2012Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány

2007 Részletes pályázati kiírás
Az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány (1085 Budapest, Stáhly u.13., Fővárosi Bíróságnál 2060 sorszám alatt nyilvántartásba véve, adószáma: 19700904-1-42, képviseli: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök és dr. Élő Gábor kuratóriumi tag) műszertámogatás céljából pályázati felhívást tesz közzé.
1. Az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány a magyar állampolgárságú gyermekek és 21 év alatti fiatal felnőtt korúak belföldön történő gyógykezelésének elősegítése érdekében szabad pénzeszközeinek felhasználásával gyermekkórházak, klinikák új orvosi műszerekkel történő ellátásához járul hozzá oly módon, hogy az igényelt műszert saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza az intézménynek.

2. A pályázat benyújtásának levelezési címe:
dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök
2822 Szomor, Fényeskert u. 9.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. november 30.

Pályázható összeg 2007. évre összesen: 5 millió forint

3. A pályázatnak tartalmaznia kell :
– a részletes szakmai programot.
– a megpályázott műszer valamennyi technikai adatát.
– gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és eredeti aláírási címpéldányt
– költségvetési intézmény esetén a létesítő okiratot és a képviseleti jogosultságot igazoló eredeti okiratot.
– A pályázó egyidejűleg köteles meglévő 60 napon túli köztartozásáról, vagy annak nem létéről, a büntetőjogi felelősség mellett nyilatkozni, és adatot közölni. Ha 60 napon túli tartozása a pályázat időtartama alatt keletkezik, abban az esetben a tartozás keletkezésének időpontjától számított 8 napon belül áll be az adatszolgáltatási kötelezettség.
4. Pályázati tárgyalás helye: 1085 Budapest, Stáhly u. 13. Pályázati tárgyalás időpontjáról az érvényes pályázatot beadók levélben kapnak értesítést.

5. A Támogatásra az pályázhat, aki a megjelölt módon és időben jelentkezett.

6. A pályázaton előnyben részesülnek azon pályázók, akik az EKI Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet által értékesítésre kerülő műszerek beszerzésére adják be beszerzési pályázatukat.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy az EKI tájékoztatása szerint pillanatnyilag nincs lehetöség készleteiken levö müszerek megvásárlására. Ezért a pályázat 6. pontjának teljesitésétöl eltekintünk.

7. A pályázaton az egészségügyi intézmények kizárólag eljárásra és jognyilatkozat tételre jogosult képviselőik útján vehetnek részt. A pályázati tárgyalás zártkörű, azon csak az arra meghívottak vehetnek részt.

8. A pályázat elbírálása 30 napon belül történik meg. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

9. A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles a Támogatási megállapodást megkötni.

Budapest, 2007. szeptember

2008 Részletes pályázati kiírás
Az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány (1085 Budapest, Stáhly u.13., Fővárosi Bíróságnál 2060 sorszám alatt nyilvántartásba véve, adószáma: 19700904-1-42, képviseli: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök és dr. Élő Gábor kuratóriumi tag) műszertámogatás céljából pályázati felhívást tesz közzé.
1. Az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány a magyar állampolgárságú gyermekek és 21 év alatti fiatal felnőtt korúak belföldön történő gyógykezelésének elősegítése érdekében szabad pénzeszközeinek felhasználásával gyermekkórházak, klinikák új orvosi műszerekkel történő ellátásához járul hozzá oly módon, hogy az igényelt műszert saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza az intézménynek.

2. A pályázat benyújtásának levelezési címe:
dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök
1085 Budapest, Stáhly u. 13.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31.

Pályázható összeg 2008. évre összesen: 6 millió forint

3. A pályázatnak tartalmaznia kell :
– a részletes szakmai programot.
– a megpályázott műszer valamennyi technikai adatát, egy vagy két szállítói ajánlat másolattal..
– gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és eredeti aláírási címpéldányt
– költségvetési intézmény esetén a létesítő okiratot és a képviseleti jogosultságot igazoló eredeti okiratot.
– A pályázó egyidejűleg köteles meglévő 60 napon túli köztartozásáról, vagy annak nem létéről, a büntetőjogi felelősség mellett nyilatkozni, és adatot közölni. Ha 60 napon túli tartozása a pályázat időtartama alatt keletkezik, abban az esetben a tartozás keletkezésének időpontjától számított 8 napon belül áll be az adatszolgáltatási kötelezettség.

4. Pályázati tárgyalás helye: 1085 Budapest, Stáhly u. 13. Pályázati tárgyalás időpontjáról az érvényes pályázatot beadók levélben kapnak értesítést. A pályázati tárgyalás zártkörű azon csak az arra meghívottak vehetnek részt.

5. A Támogatásra az pályázhat, aki a megjelölt módon és időben jelentkezett.

6. Egészségügyi intézmények alapítványait nem áll módunkban támogatni, pályázataikat nem tudjuk befogadni.

7. A pályázaton az egészségügyi intézmények kizárólag eljárásra és jognyilatkozat tételre jogosult képviselőik útján vehetnek részt.

8. A pályázat elbírálása 30 napon belül történik meg. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

9. A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles a Támogatási megállapodást megkötni.

Budapest, 2008. szeptember

2009 Részletes pályázati kiírás
az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány (1085 Budapest, Stáhly u.13., Fővárosi Bíróságnál 2060 sorszám alatt nyilvántartásba véve, adószáma: 19700904-1-42, képviseli: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök és dr. Élő Gábor kuratóriumi tag) műszertámogatás céljából pályázati felhívást tesz közzé.
1. Az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány a magyar állampolgárságú gyermekek és 21 év alatti fiatal felnőtt korúak belföldön történő gyógykezelésének elősegítése érdekében szabad pénzeszközeinek felhasználásával gyermekkórházak, klinikák új orvosi műszerekkel történő ellátásához járul hozzá oly módon, hogy az igényelt műszert saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza az intézménynek.

2. A pályázat benyújtásának levelezési címe: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök
1085 Budapest, Stáhly u. 13.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 31.

Pályázható összeg 2009. évre összesen: 7 millió forint

3. A pályázatnak tartalmaznia kell :
– a részletes szakmai programot.
– a megpályázott műszer valamennyi technikai adatát, egy vagy két szállítói ajánlatot másolattal.
– gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot – hiteles másolati vagy cégszerűen ellenjegyzet példányt – valamintés eredeti aláírási címpéldányt
– költségvetési intézmény esetén a létesítő okiratot és a képviseleti jogosultságot igazoló eredeti okiratot vagy hiteles másolati példányt.
– A pályázó egyidejűleg köteles meglévő 60 napon túli köztartozásáról, vagy annak nem létéről, a büntetőjogi felelősség mellett nyilatkozni, és adatot közölni, illetve igazolást mellékelni. Ha 60 napon túli tartozása a pályázat időtartama alatt keletkezik, abban az esetben a tartozás keletkezésének időpontjától számított 8 napon belül áll be az adatszolgáltatási kötelezettség.

4. Pályázati tárgyalás helye: 1085 Budapest, Stáhly u. 13. A pályázati tárgyalás zártkörű azon csak az arra meghívottak vehetnek részt.

5. A Támogatásra az pályázhat, aki a megjelölt módon és időben jelentkezett.

6. Egészségügyi intézmények alapítványait nem áll módunkban támogatni, pályázataikat nem tudjuk befogadni.

7. A pályázaton az egészségügyi intézmények kizárólag eljárásra és jognyilatkozat tételre jogosult képviselőik útján vehetnek részt.

8. A pályázat elbírálása 30 napon belül történik meg. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Az elbírálás során előnyt élveznek az első ízben pályázó szervezetek.

9. A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles a Támogatási megállapodást megkötni.

Budapest, 2009. szeptember

2011 Részletes pályázati kiírás
Az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány (1085 Budapest, Stáhly u.13., Fővárosi Bíróságnál 2060 sorszám alatt nyilvántartásba véve, adószáma: 19700904-1-42, képviseli: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök és dr. Élő Gábor kuratóriumi tag) műszertámogatás céljából pályázati felhívást tesz közzé.
1. Az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány a magyar állampolgárságú gyermekek és 21 év alatti fiatal felnőtt korúak belföldön történő gyógykezelésének elősegítése érdekében szabad pénzeszközeinek felhasználásával gyermekkórházak, klinikák új orvosi műszerekkel történő ellátásához járul hozzá oly módon, hogy az igényelt műszert saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza az intézménynek.

2. A pályázat benyújtásának levelezési címe:
dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök
1085 Budapest, Stáhly u. 13.

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. szeptember 30.

Pályázható összeg 2011. évre összesen:
5 millió forint

3. A pályázatnak tartalmaznia kell :
– a részletes szakmai programot.
– a megpályázott műszer valamennyi technikai adatát, egy vagy két szállítói ajánlatot másolattal.
– gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot – hiteles másolati vagy cégszerűen ellenjegyzet példányt – valamint/és eredeti aláírási címpéldányt
– költségvetési intézmény esetén a létesítő okiratot és a képviseleti jogosultságot igazoló eredeti okiratot vagy hiteles másolati példányt.
– A pályázó egyidejűleg köteles meglévő 60 napon túli köztartozásáról, vagy annak nem létéről, a büntetőjogi felelősség mellett nyilatkozni, és adatot közölni, illetve igazolást mellékelni. Ha 60 napon túli tartozása a pályázat időtartama alatt keletkezik, abban az esetben a tartozás keletkezésének időpontjától számított 8 napon belül áll be az adatszolgáltatási kötelezettség.

4. Pályázati tárgyalás helye:
1085 Budapest, Stáhly u. 13.
A pályázati tárgyalás zártkörű azon csak az arra meghívottak vehetnek részt.

5. A Támogatásra az pályázhat, aki a megjelölt módon és időben jelentkezett.

6. Egészségügyi intézmények alapítványait nem áll módunkban támogatni, pályázataikat nem tudjuk befogadni.

7. A pályázaton az egészségügyi intézmények kizárólag eljárásra és jognyilatkozat tételre jogosult képviselőik ellenjegyzésével vehetnek részt.

8. A pályázat elbírálása 30 napon belül történik meg. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Az elbírálás során előnyt élveznek az első ízben pályázó szervezetek.

9. A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles a Támogatási megállapodást megkötni.

Budapest, 2011. július

2012 Részletes pályázati kiírás
Az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány (1085 Budapest, Stáhly u.13., Fővárosi Bíróságnál 2060 sorszám alatt nyilvántartásba véve, adószáma: 19700904-1-42, képviseli: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök és dr. Élő Gábor kuratóriumi tag) műszertámogatás céljából pályázati felhívást tesz közzé.
1. Az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány a magyar állampolgárságú gyermekek és 21 év alatti fiatal felnőtt korúak belföldön történő gyógykezelésének elősegítése érdekében szabad pénzeszközeinek felhasználásával gyermekkórházak, klinikák új orvosi műszerekkel történő ellátásához járul hozzá oly módon, hogy az igényelt műszert saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza az intézménynek.

2. A pályázat benyújtásának levelezési címe:
dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök
2822 Szomor, Fényeskert u. 9.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15.

Pályázható összeg 2012. évre összesen: 5 millió forint

3. A pályázatnak tartalmaznia kell :
– a részletes szakmai programot.
– a megpályázott műszer valamennyi technikai adatát, egy vagy két szállítói ajánlatot prospektus másolattal.
– gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és hiteles másolati vagy cégszerűen ellenjegyzett példányt – valamint/és eredeti aláírási címpéldányt
– költségvetési intézmény esetén a létesítő okiratot és a képviseleti jogosultságot igazoló eredeti okiratot vagy hiteles másolati példányt..
– A pályázó egyidejűleg köteles meglévő 60 napon túli köztartozásáról, vagy annak nem létéről, a büntetőjogi felelősség mellett nyilatkozni, és adatot közölni illetve igazolást mellékelni. Ha 60 napon túli tartozása a pályázat időtartama alatt keletkezik, abban az esetben a tartozás keletkezésének időpontjától számított 8 napon belül áll be az adatszolgáltatási kötelezettség.

4. Pályázati tárgyalás helye: 1085 Budapest, Stáhly u. 13. A pályázati tárgyalás zártkörű azon csak az arra meghívottak vehetnek részt.

5. A Támogatásra az pályázhat, aki a megjelölt módon és időben jelentkezett.

6. Egészségügyi intézmények alapítványait nem áll módunkban támogatni, pályázataikat nem tudjuk befogadni.

7. A pályázaton az egészségügyi intézmények kizárólag eljárásra és jognyilatkozat tételre jogosult képviselőik ellenjegyzésével vehetnek részt.

8. A pályázat elbírálása 30 napon belül történik meg. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Az elbírálás során előnyt élveznek az első ízben pályázó szervezetek.

9. A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles a Támogatási megállapodást megkötni.

Budapest, 2012. augusztus

© Copyright - Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány - designed & coded: Artsolution